Oefentherapie houdt zich bezig met het normaliseren van bewegingsketens binnen het menselijk lichaam. Meestal is niet alleen de plek van de pijn aangedaan maar ook gebieden die daarmee in relatie staan. Oefeningen zijn in de meeste gevallen binnen mijn behandelkader een aanvulling op de therapie die ik geef waarmee bepaalde doeleinden kunnen worden bereikt. De oefeningen wordne opgebouwd uit de volgende zaken. Eerst is een oefening bedoeld om lokaal veranderingen te verkrijgen of behouden. Als dat goed gaat is stap 2 het in een regionale setting binnen het lichaam te oefenen en tenslotte is het van belang de beweging voorgoed weer te verankeren in het normaal bewegen door totaal weer te gaan bewegen.

Aangezien oefentherapie een aparte discipline is, zal ik hier niet heel veel aandacht aan besteden. Mocht hetzo zijn dat alleen oefentherapie geïndiceerd is na onderzoek, dan kan ik naar een fysiotherapeut doorverwijzen.