Neuromodulatie staat voor het behandelen van spierproblemen op basis van ontspannings- en aanspanningsprincipes. Als alles normaal verloopt hoort een spier in de ontspannen staat te verkeren. Mocht dit niet het geval zijn dan kan door middel van juiste aanspanning ontspanning van de spier worden bereikt. Dit wordt neuromodulatie genoemd.

Spieren zijn dom en kunnen alleen aan- en ontspannen. De manier waarop dit gebeurt is afhankelijk van de aansturing. Bij pijn in de spieren gaat het onder andere in deze aansturing mis. Dit kan weer worden genormaliseerd met neuromodulatie technieken.

Het bestaat uit de volgende technieken:

  •       Isometrische contracties
  •       Concentrische contracties
  •       Excentrische contracties

Isometrische contracties zijn aanspanningen van de spieren zonder dat er verandering optreedt in de lengte van spiervezels.

Concentrische contracties zijn spieraanspanningen waarbij de spier wordt verkort en er beweging naar elkaar toe tussen begin en einde van de spier optreedt .

Excentrische contracties zijn spieraanspanningen waarbij de spier wordt verlengd en er beweging uit elkaar tussen begin en einde van de spier optreedt.

Er is nog een ander principe en die houdt in dat er twee soorten spiergroepen in het menselijk lichaam van belang zijn bij het bewegen. Deze worden tonische en fasische spiergroepen genoemd. In het algemeen is het zo dat tonische spieren meer de neiging hebben tot verkramping en de fasische spieren meer de neiging tot verzwakking. Ik zal een voorbeeld geven. Veel mensen hebben wel eens kramp gehad in een kuit of hamstring. Deze spieren horen bij de tonische spieren. Buikspieren daar in tegen horen bij de fasische spieren en hebben de neiging tot verzwakking. Dit is vaak de reden waarom veel fysiotherapeuten benadrukken de buikspieren te blijven trainen.

Een van de meest gehoorde aannames die ik hoor bij cliënten als zij rugpijn hebben, is dat als zij fysiotherapie hebben gehad vaak alleen de buikpieren moeten trainen. Mijn idee is dat de rugspieren het grootste probleem zijn, daar zit de pijn, maar dat rugspieren niet goed getraind kunnen worden als de buikspieren te zwak zijn. Dit geldt naar mijn idee ook andersom. Oftewel er moet een bepaald evenwicht zijn tussen de krachten die zowel de rugspieren als de buikspieren kunnen leveren om normaal te kunnen functioneren.