Omschrijving    Duur max aantal min Tarief(EUR)
Screening, intake, onderzoek behandeling manuele therapie (1864,1200) 50 110,50
     
     
Reguliere zitting manuele therapie (1200) 25 55,25
Manuele therapie inclusief toeslag uitbehandeling (1201) 25 72,75
     
Reguliere zitting fysiotherapie (1000) 25 37,00
Fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling (1001) 25 54,00
     
Screening, intake en onderzoek (1864) 25 55,25
Intake en onderzoek met verwijzing (1870) 25 55,25
Eigen bijdrage manuele therapie (3000,9000) 25 15,00
     
Letselschade rapporten (1900) 50 115,50
     
Niet tijdig afgezegde en niet nagekomen afspraken fysiotherapie   37,00
Niet tijdig afgezegde en niet nagekomen afspraken manuele therapie   55,25

 

Facturen kunnen worden voldaan op: NL41INGB0005427014 ten name van Praktijk voor OMT te Leiden onder vermelding van het factuurnummer. 

BIG registratie: 99057482604