Omschrijving    Duur max aantal min Tarief(EUR)
Reguliere zitting manuele therapie (1200) 30 47,45
Manuele therapie inclusief toeslag uitbehandeling (1201) 30 62,75
     
Screening intake en onderzoek 30 47,45
Intake en onderzoek met verwijzing 30 47,45
     
Letselschade rapporten  60 100,00
Niet tijdig afgezegde en niet nagekomen afspraken   35,70

 

Facturen kunnen worden voldaan op: NL41INGB0005427014 ten name van Praktijk voor OMT te Leiden onder vermelding van factuurnummer