Omschrijving    Duur(Min.) Tarief(EUR)
Reguliere zitting manuele therapie 30 46,50
Manuele therapie inclusief toeslag uitbehandeling 30 61,50
Reguliere zitting fysiotherapie 30 31,00
Fysiotherapie inclusief toeslag uit behandeling 15 46,50
Screening 15 10,50
Intake en onderzoek na screening 15 31,00
Intake en onderzoek na verwijzing 30 46,50
Letselschade rapporten  60 100,00

 

Facturen kunnen worden voldaan op: NL41INGB0005427014 ten name van Praktijk voor OMT te Leiden onder vermelding van factuurnummer